Home Italië Waar is het katheder van Petrus?

Waar is het katheder van Petrus?

door Lotje Lomme
Via Appia in Rome

Waar is het katheder van Petrus?

In de periode dat Petrus (Sint Pieter) in Rome leefde was hij gast in diverse huizen, waaronder die van Pudente, een Romeins senator die zich tot het christendom had bekeerd. Zijn huis was een Domus Ecclesiae, zo werden de huizen genoemd waar christenen woonden en welke ook werden gebruikt als religieuze ontmoetingsplek.

De Sint Pudentia en de Cathedra Petri

De Sint Pudentia kerk in Rome, die de naam aannam van één van de dochters van Pudente, ontstond boven het huis van de senator en staat ook wel bekend als Titulus Pudenti. De resten hiervan kunnen we gaan bezoeken zodra de restauratie ervan is voltooid. In dit huis vierde Petrus de eucharistie en werden mensen gedoopt. Hier schreef hij waarschijnlijk ook zijn eerste Epistel voor de christenen verspreid in Klein Azie. We kunnen wel stellen dat hier zijn ‘hoofdkwartier’ was. Er word gezegd dat Petrus tijdens de administratie was gezeten op een draagbare stoel. De Cathedra Petri, die door Paus Damasius I (366-384) naar de Sint Pieter werd gebracht en in de doopkapel van de primitieve basiliek van destijds werd bijgezet. Dit katheder werd eeuwenlang gebruikt voor de kroning van een nieuwe bisschop.

Na de inwijding van de nieuwe basiliek (1626) werd de katheder van Petrus ingesloten in een enorm bouwwerk. Een troon van brons omringd door de glorie en de duif van de Heilige Geest en vier kerkvaders. Het is de beroemde katheder van Petrus van Bernini. Een enorm beeldhouwwerk, dat in 1665 werd afgemaakt en dat we kunnen bewonderen in een apsis van de basiliek.

De kopie van de Cathedra Petri

Doordat vanaf dat moment de Cathedra Petri niet meer zichtbaar was liet Clemens VII er in 1705 een kopie van maken. Deze is nu tentoongesteld in de schatkamer van de Sint Pieter. Aan de achterkant is er een driehoekige structuur, gevormd op vier bogen die op zuilen rusten. Aan de voorkant zijn er 18 figuren in ivoor die de werken van Hercules en de hemellichamen uitbeelden. Lange tijd geloofde men dat dit de stoel van Pudente was die hij afstond aan Petrus. In werkelijkheid gaat het om een zetel uit de 9e eeuw die naar Rome is gebracht door Karel de Kale om zijn kroning in de eeuwige stad te vieren, en welke hij daarna aan Paus Giovanni VIII heeft gegeven.

Hierover is echter niet iedereen het eens. De 19e eeuws archeoloog Giovan Battista de Rossi heeft het origineel mogen bestuderen. Hij sloot uit dat dit de stoel van Pudente is geweest. Toch was het exemplaar wel oud en stamde ze uit de tijd van Petrus, met toevoegingen uit de 9e eeuw. Het bestaat uit verschillende soorten hout uit verschillende periodes. In het meest oude gedeelte zijn nog de ringen zichtbaar waaraan balken waren vastgezet om de stoel te dragen. In het nieuwe gedeelte zijn geen beschadigingen waar te nemen waar stukken (de relikwieën) werden weggehaald, zoals men wel in het oude gedeelte ziet waar dit wel is gebeurd. De katheder van Petrus was geen luxueuze troon maar een bescheiden stoel, zoals haar eigenaar.

Deze hypothese is overigens weerlegd in 1968. Wetenschap heeft aangetoond dat de stoel uit de karolingische periode komt. Hoewel er oudere stukken waarneembaar zijn, komen deze niet uit de tijd van Pudente of Petrus.

Dit artikel is een vertaling van het artikel van Nicoletta de Matthaeis en is afkomstig van deze site. Hier kan je het artikel in het Italiaans en Spaans lezen.

Meer lezen:

Laat een bericht achter!